Mondraker Demo Tour 2019

W ramach testów Mondraker Demo Tour 2019 do Waszej dyspozycji przedstawiamy wysokiej klasy rowery Trail, Enduro i XC

Zapraszamy na Mondraker Demo Tour by bbike 2019
Do przetestowania rowery Mondraker w najciekawszych opcjach.

Dostępne rowery:
Mondraker Foxy Carbon 29 M
Mondraker Foxy Carbon 29 L
Mondraker Chaser 27+ M (elektryczny trail)
Mondraker Podium Carbon 29 L

a także doskonałe szosowe rowery Basso
Basso Vento Carbon 105 L
Basso Vento Carbon 105 M

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA


1. Wypożyczane rowery są własnością dystrybutora rowerów.
2. Wypożyczenia można dokonać w sklepach bbike, w godzinach od 11:00 – 18:00, w soboty 11:00 - 14:00. Zwrot rowerów najpóźniej do godziny 18:00.
3. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony wypożyczalni.
4. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduję pobranie opłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni zawartym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem telefonu: 737 460 270. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.
5. Rowery i akcesoria należy odpowiednio wcześniej zarezerwować telefonicznie (co najmniej na dzień przed realizacją).
6. Aby wypożyczyć rower należy:
• przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem (prawo jazdy lub paszport)
• być osobą pełnoletnią i trzeźwą
• podpisać umowę wypożyczenia roweru oznaczającą akceptację zasad oraz regulamin wypożyczalni
• przekazać do depozytu dokument tożsamości samodzielnie umieszczony w bezpiecznej kopercie
• wnieść opłatę za wypożyczenie roweru wg cennika.
7. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
8. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.
9. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest zobowiązana pokryć koszt naprawy.
10. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku oraz powinien niezwłocznie powiadomić Policję a zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni.
11. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Bbike z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy Wypożyczającego.
13. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
14. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
15. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność.
16. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego warunków Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2019r.
17. Wypożyczający zobowiązuje się do:
– Korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem;
– Przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim;
– Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze sprzętu i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki;
– Zaniechanie samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części;
– Pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, oraz akcesoriów, wynikłych z winy wypożyczającego;
– Pokrycia kosztów nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu;
– Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 4net Marek Cieśliński (właściciela sklepów rowerowych Bbike) zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
18. Bbike jako administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Komentarzy

Skomentuj